web analytics

Comunicat de presă – Campanii de informare în cadrul proiectului “Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu”

sigla

PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014-2020

Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime

Proiect “Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu”

Cerere de finanţare RO 31220116090023

COMUNICAT DE PRESĂ

DATA: 26 august 2016

Campanii de informare în cadrul proiectului “Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit

Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu”

În perioada 16-19 august s-au desfăşurat campanii de informare a populaţiei din localităţile Comana, Prundu, Greaca, Mihăileşti, Grădinari, Buturugeni, Adunaţii Copăceni, sesiuni prevăzute în cadrul proiectului “Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu”.

Au fost realizate 7 campanii de informare  în localităţile implicate (câte una în fiecare comunitate), cu scopul informării membrilor comunităţilor respective, cu privire la obiectivele propuse prin proiect, care vor contribui la realizarea Obiectivului specific 4 al Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014 – 2020, respectiv “Promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă şi furnizarea de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor costiere şi interioare, dependente de pescuit şi acvacultură.

Astfel, au fost distribuite un număr de 1500 flyere, ce conţineau date cu privire la proiectul “Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu”, finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Martitime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene 4 – Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale.

Campaniile de informare şi-au atins scopul propus: conştientizarea opiniei publice asupra activităţilor şi oportunităţilor oferite de Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu , contribuind decisiv la creşterea gradului de informare a populaţiei din cele 7 comunităţi implicate.

Informaţii de background

Primăria Grădinari în calitate de beneficiar al Proiectului “Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu” a semnat în data de 09.06.2016 contractul de finanţare nr. 7, cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  DGP-AM POPAM, proiect finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Martitime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene 4 – Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale.

Parteneri: Comuna Grădinari, comuna Buturugeni, oras Mihăileşti, comuna Adunaţii Copăceni, comuna Comana, comuna Prundu, comuna Greaca, Baltic Marine Grup SRL Comana, Edicris Andrei Com SRL Greaca, Ovisor Fish SRL Greaca, Prod Emidim SRL Greaca, Pelicanul Distribution SRL Mihailesti, Aquaculture Top Consulting SRL Mihailesti, Agro&Fisching Magura SRL Buturugeni, C&D Trans Constructii SRL Adunatii Copaceni.

Durata proiectului: 3 luni ; Valoarea totală a proiectului:110.278,00 lei

Obiectivul general: Dezvoltarea durabilă şi integrată a localităţilor: Grădinari, Buturugeni, Mihăileşti, Adunaţii Copăceni, Comana, Prundu, Greaca din judeţul Giurgiu, prin atragerea membrilor acestor comunităţi în procesul consultativ de elaborare a strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea socială, organizarea de campanii de informare şi conştientizare a locuitorilor  în vederea promovării iniţiativelor locale si realizarea de networking în vederea constituirii Asociaţiei Grupul de Actiune Locală pentru Pescuit „Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu”.

Obiective specifice:

–  Elaborarea si aprobarea Strategiei de dezvoltare locală, plasată sub responsabilitatea comunităților: Grădinari, Buturugeni, Mihăileşti, Adunaţii Copăceni, Comana, Prundu, Greaca din judeţul Giurgiu, în vederea stabilirii direcţiilor de dezvoltare economică, în conformitate cu posibilităţile şi potenţialul local al fiecărei localităţi şi în armonie cu dezvoltarea economică a celorlalte comunităţi adiacente, promovării iniţiativelor locale, creării cadrului necesar realizării de proiecte cu fonduri nerambursabile, pentru a asigura premisele dezvoltării durabile şi armonioase a zonei de pescuit şi acvacultură vizate.

–   Creşterea nivelului de competenţe profesionale al membrilor parteneriatului prin cursuri de Comunicare instituţională, Manager de proiect, Expert accesare fonduri europene şi Expert achizitii publice, în vederea elaborării şi implementării cu succes a proiectelor cu finanţare nerambursabilă, ceea ce va determina creşterea economică a zonei şi a gradului de incluziune socială prin crearea de noi locuri de muncă şi mentinerea celor existente, realizând astfel un echilibru între dezvoltarea economică, cea socială şi protecţia mediului înconjurător, în zona pescărească Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu.

–      Constituirea Asociaţiei Grupul de Actiune Locală pentru Pescuit „Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu”, cu scopul punerii în aplicare a politicilor publice de acţiune integrată, în domeniul economic, social, privind protecţia mediului şi a planului de acţiuni concrete, rezultat în urma derulării procesului consultativ de realizare a Strategiei de dezvoltare locală.

Grup ţintă: Locuitorii din teritoriul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Bazinul Argeş, judeţul Giurgiu, factorii de decizie, persoane juridice.

Date de contact:

Primaria Comunei Gradinari

Adresa: com. Gradinari, județul Giurgiu

Telefon: 0371/187.103

E-mail: primaria_gradinari_gr@yahoo.com

Persoană de contact: Ilie Maria Alexandra

Funcția: Responsabil legal de proiect

subsol comunicat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.